Barbados Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Barbados Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
21 જાન્યુઆરી, સોમવાર Errol Barrow Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Valentine’s Day તહેવાર
19 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
21 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
22 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
28 એપ્રિલ, રવિવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, બુધવાર Labor Day / May Day સાર્વજનિક રજા
12 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
9 જૂન, રવિવાર Whit Sunday તહેવાર
10 જૂન, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
16 જૂન, રવિવાર Fathers’ Day તહેવાર
1 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Emancipation Day સાર્વજનિક રજા
5 ઑગસ્ટ, સોમવાર Kadooment Day સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Halloween તહેવાર
30 નવેમ્બર, શનિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Old Year’s Night/ New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ