Austria Holidays 2022 and Observances 2022

Get here the updated list of Austria Holidays 2022 and Observances 2022.

दिनांक नाव प्रकार
1 जानेवारी, शनिवार New Year’s Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
6 जानेवारी, गुरूवार Epiphany राष्ट्रीय सुट्ट्या
19 मार्च, शनिवार Saint Joseph’s Day राजकीय सुट्ट्या
10 एप्रिल, रविवार Palm Sunday पर्व
15 एप्रिल, शुक्रवार Good Friday पर्व
17 एप्रिल, रविवार Easter Sunday पर्व
18 एप्रिल, सोमवार Easter Monday राष्ट्रीय सुट्ट्या
1 मे, रविवार Labor Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
4 मे, बुधवार Saint Florian’s Day राजकीय सुट्ट्या
26 मे, गुरूवार Ascension Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
5 जून, रविवार Whit Sunday पर्व
6 जून, सोमवार Whit Monday राष्ट्रीय सुट्ट्या
16 जून, गुरूवार Corpus Christi राष्ट्रीय सुट्ट्या
15 ऑगस्ट, सोमवार Assumption of Mary राष्ट्रीय सुट्ट्या
24 सप्टेंबर, शनिवार Saint Rupert’s Day राजकीय सुट्ट्या
25 सप्टेंबर, रविवार European Heritage Days पर्व
5 ऑक्टोबर, बुधवार Yom Kippur वैक्लपिक सुट्ट्या
10 ऑक्टोबर, सोमवार Plebiscite Day राजकीय सुट्ट्या
26 ऑक्टोबर, बुधवार National Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
31 ऑक्टोबर, सोमवार Reformation Day पर्व
1 नोव्हेंबर, मंगळवार All Saints’ Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
2 नोव्हेंबर, बुधवार All Souls’ Day पर्व
11 नोव्हेंबर, शुक्रवार Saint Martin’s Day राजकीय सुट्ट्या
15 नोव्हेंबर, मंगळवार Saint Leopold’s Day राजकीय सुट्ट्या
27 नोव्हेंबर, रविवार First Advent Sunday पर्व
8 डिसेंबर, गुरूवार Immaculate Conception राष्ट्रीय सुट्ट्या
24 डिसेंबर, शनिवार Christmas Eve बँक सुट्ट्या
25 डिसेंबर, रविवार Christmas Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
26 डिसेंबर, सोमवार St. Stephen’s Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
31 डिसेंबर, शनिवार New Year’s Eve पर्व

सुट्ट्या आणि पर्व पहा