Aruba Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Aruba Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
25 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Betico Croe’s Birthday સાર્વજનિક રજા
4 માર્ચ, સોમવાર Carnival Monday સાર્વજનિક રજા
18 માર્ચ, સોમવાર National Anthem and Flag Day સાર્વજનિક રજા
19 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
22 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
27 એપ્રિલ, શનિવાર King’s Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, બુધવાર Labor Day સાર્વજનિક રજા
30 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ