Armenia Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Armenia Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
5 જાન્યુઆરી, શનિવાર Christmas Eve રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, રવિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
7 જાન્યુઆરી, સોમવાર Christmas Remembrance Day રાાષ્ટ્રીય રજા
28 જાન્યુઆરી, સોમવાર Army Day રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Valentine’s Day તહેવાર
28 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Feast of Saint Vartan તહેવાર
8 માર્ચ, શુક્રવાર International Women’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
7 એપ્રિલ, રવિવાર Motherhood and Beauty Day તહેવાર
19 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday તહેવાર
20 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday તહેવાર
21 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
22 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday તહેવાર
24 એપ્રિલ, બુધવાર Genocide Remembrance Day રાાષ્ટ્રીય રજા
27 એપ્રિલ, શનિવાર Citizen’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, બુધવાર Labour Day/May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
8 મે, બુધવાર Yerkrapah Day તહેવાર
9 મે, ગુરૂવાર Victory and Peace Day રાાષ્ટ્રીય રજા
28 મે, મંગળવાર Republic Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 જૂન, શનિવાર Children’s Day તહેવાર
16 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
5 જુલાઈ, શુક્રવાર Constitution Day રાાષ્ટ્રીય રજા
5 જુલાઈ, શુક્રવાર Day of State Symbols તહેવાર
1 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર Knowledge and Literature Day તહેવાર
21 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
12 ઑક્ટોબર, શનિવાર Translator’s Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Halloween તહેવાર
7 ડિસેમ્બર, શનિવાર Spitak Remembrance Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ