Antigua and Barbuda Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Antigua and Barbuda Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
19 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
22 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
6 મે, સોમવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
10 જૂન, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
5 ઑગસ્ટ, સોમવાર Carnival Holiday સાર્વજનિક રજા
6 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Carnival Holiday સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, શુક્રવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, શુક્રવાર Independence Day observed સાર્વજનિક રજા
9 ડિસેમ્બર, સોમવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ