Andorra Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Andorra Holidays 2025 and Observances 2025.

दिनांक नाव प्रकार
1 जानेवारी, बुधवार New Year’s Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
6 जानेवारी, सोमवार Epiphany राष्ट्रीय सुट्ट्या
17 फेब्रुवारी, सोमवार President’s Day सार्वजनिक सुट्टी
3 मार्च, सोमवार Carnival राष्ट्रीय सुट्ट्या
14 मार्च, शुक्रवार Constitution Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
17 एप्रिल, गुरूवार Maundy Thursday बँक सुट्ट्या
18 एप्रिल, शुक्रवार Good Friday राष्ट्रीय सुट्ट्या
19 एप्रिल, शनिवार Holy Saturday बँक सुट्ट्या
20 एप्रिल, रविवार Easter Sunday पर्व
21 एप्रिल, सोमवार Easter Monday राष्ट्रीय सुट्ट्या
1 मे, गुरूवार May Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
29 मे, गुरूवार Ascension Day बँक सुट्ट्या
8 जून, रविवार Whit Sunday पर्व
9 जून, सोमवार Whit Monday राष्ट्रीय सुट्ट्या
4 जुलै, शुक्रवार Independence Day सार्वजनिक सुट्टी
15 ऑगस्ट, शुक्रवार Assumption of Mary राष्ट्रीय सुट्ट्या
8 सप्टेंबर, सोमवार National Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
1 नोव्हेंबर, शनिवार All Saint’s Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
8 डिसेंबर, सोमवार Feast of the Immaculate Conception राष्ट्रीय सुट्ट्या
24 डिसेंबर, बुधवार Christmas Eve बँक सुट्ट्या
25 डिसेंबर, गुरूवार Christmas Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
26 डिसेंबर, शुक्रवार Boxing Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
31 डिसेंबर, बुधवार New Year’s Eve बँक सुट्ट्या

सुट्ट्या आणि पर्व पहा