Albania Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Albania Holidays 2021 and Observances 2021.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
2 జనవరి, శనివారం New Year’s Day / Day 2 జాతీయ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Valentine’s Day ఆచారము
8 మార్చి, సోమవారం Mother’s Day ఆచారము
14 మార్చి, ఆదివారం Summer Day జాతీయ సెలవు
22 మార్చి, సోమవారం Nevruz Day జాతీయ సెలవు
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday ఆచారము
3 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆచారము
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday జాతీయ సెలవు
5 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday ఆచారము
30 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday/Orthodox ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
1 మే, శనివారం Easter Saturday/Orthodox ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
1 మే, శనివారం International Worker’s Day జాతీయ సెలవు
2 మే, ఆదివారం Easter Sunday/Orthodox జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
3 మే, సోమవారం Easter Monday/Orthodox ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
13 మే, గురువారం Eid al-Fitr జాతీయ సెలవు
20 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
20 జూ, మంగళవారం Feast of the Sacrifice జాతీయ సెలవు
5 సెప్టెంబర్, ఆదివారం Mother Teresa Beatification Day జాతీయ సెలవు
31 అక్టోబర్, ఆదివారం Halloween ఆచారము
28 నవంబర్, ఆదివారం Flag and Independence Day జాతీయ సెలవు
29 నవంబర్, సోమవారం Liberation Day జాతీయ సెలవు
8 డిసెంబర్, బుధవారం National Youth Day జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము

Albania Holidays Calendar 2021

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి