संयुक्त राज्य अमेरिका कॅलेंडर 2022

1 जानेवारी, शनिवार New Year’s Day फेडरल सुट्ट्या
17 जानेवारी, सोमवार Martin Luther King Jr. Day फेडरल सुट्ट्या
14 फेब्रुवारी, सोमवार Valentine’s Day पर्व
21 फेब्रुवारी, सोमवार Presidents’ Day फेडरल सुट्ट्या/ राजकीय अवकाश
17 मार्च, गुरूवार St. Patrick’s Day इसाई, पर्व
17 एप्रिल, रविवार Easter Sunday इसाई, पर्व
18 एप्रिल, सोमवार Easter Monday इसाई, पर्व
18 एप्रिल, सोमवार Tax Day पर्व
5 मे, गुरूवार Cinco de Mayo पर्व
8 मे, रविवार Mother’s Day पर्व
30 मे, सोमवार Memorial Day फेडरल सुट्ट्या
19 जून, रविवार Father’s Day पर्व
4 जुलै, सोमवार Independence Day फेडरल सुट्ट्या
5 सप्टेंबर, सोमवार Labor Day फेडरल सुट्ट्या
10 ऑक्टोबर, सोमवार Columbus Day फेडरल सुट्ट्या
23 ऑक्टोबर, रविवार Mother-in-Law Day वैक्लपिक सुट्ट्या
31 ऑक्टोबर, सोमवार Halloween पर्व
8 नोव्हेंबर, मंगळवार Election Day पर्व
11 नोव्हेंबर, शुक्रवार Veterans Day फेडरल सुट्ट्या
24 नोव्हेंबर, गुरूवार Thanksgiving Day फेडरल सुट्ट्या
25 नोव्हेंबर, शुक्रवार Black Friday पर्व
24 डिसेंबर, शनिवार Christmas Eve इसाई, पर्व
25 डिसेंबर, रविवार Christmas Day फेडरल सुट्ट्या
31 डिसेंबर, शनिवार New Year’s Eve राजकीय सुट्ट्या, पर्व