ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
20 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ Martin Luther King Jr. Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
17 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Presidents’ Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು / ರಾಜ್ಯ ರಜಾದಿನಗಳು
17 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ St. Patrick’s Day ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
12 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
13 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
5 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Cinco de Mayo ಹಬ್ಬ
10 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
25 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Memorial Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
21 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
4 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Independence Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
15 ಜುಲೈ, ಬುಧವಾರ Tax Day ಹಬ್ಬ
7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Labor Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
12 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ Columbus Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
25 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Mother-in-Law Day ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
3 ನವೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Election Day ಹಬ್ಬ
11 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Veterans Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ನವೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Thanksgiving Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
27 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Black Friday ಹಬ್ಬ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Christmas Eve ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ New Year’s Eve ರಾಜ್ಯ ರಜೆ, ಹಬ್ಬ