ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ International New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
11 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಗುರುವಾರ Vietnamese New Year’s Eve ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
12 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Vietnamese New Year ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
21 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ Hung Kings Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Liberation Day/Reunification Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ International Labor Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
28 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Vietnamese Family Day ಹಬ್ಬ
2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Independence Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
20 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಬುಧವಾರ Vietnamese Women’s Day ಹಬ್ಬ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಹಬ್ಬ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ International New Year’s Eve ಹಬ್ಬ
Vietnam Holidays Calendar 2021