बेलोरूस कॅलेंडर 2022

1 जानेवारी, शनिवार New Year’s Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
2 जानेवारी, रविवार New Year Holiday राष्ट्रीय सुट्ट्या
7 जानेवारी, शुक्रवार Orthodox Christmas Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
14 फेब्रुवारी, सोमवार Valentine’s Day पर्व
23 फेब्रुवारी, बुधवार Defender of the Fatherland Day पर्व
8 मार्च, मंगळवार Women’s Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
15 मार्च, मंगळवार Constitution Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
2 एप्रिल, शनिवार Union Day of Belarus and Russia राष्ट्रीय सुट्ट्या
17 एप्रिल, रविवार Catholic Easter Sunday पर्व
24 एप्रिल, रविवार Orthodox Easter Sunday पर्व, रूढीवादी
26 एप्रिल, मंगळवार Day of Remembrance of the Chernobyl Tragedy पर्व
1 मे, रविवार Labour Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
9 मे, सोमवार Victory Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
22 जून, बुधवार Remembrance Day of Victims of the Great Patriotic War पर्व
3 जुलै, रविवार Independence Day of the Republic of Belarus राष्ट्रीय सुट्ट्या
6 जुलै, बुधवार Kupalle Day पर्व
2 नोव्हेंबर, बुधवार Remembrance Day पर्व
7 नोव्हेंबर, सोमवार October Revolution Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
25 डिसेंबर, रविवार Catholic Christmas Day राष्ट्रीय सुट्ट्या