अजरबाइजान कॅलेंडर 2021

1 जानेवारी, शुक्रवार New Year’s Day सार्वजनिक सुट्टी
20 जानेवारी, बुधवार Martyr’s Day सार्वजनिक सुट्टी
8 मार्च, सोमवार Women’s Day सार्वजनिक सुट्टी
20 मार्च, शनिवार Nowruz/Spring Holiday सार्वजनिक सुट्टी
9 मे, रविवार Victory Day over Fascism सार्वजनिक सुट्टी
28 मे, शुक्रवार Republic Day सार्वजनिक सुट्टी
15 जून, मंगळवार Day of National Salvation of the Azerbaijani People सार्वजनिक सुट्टी
26 जून, शनिवार Azerbaijan Armed Forces Day सार्वजनिक सुट्टी
18 ऑक्टोबर, सोमवार National Independence Day पर्व
9 नोव्हेंबर, मंगळवार State Flag Day of Azerbaijan सार्वजनिक सुट्टी
12 नोव्हेंबर, शुक्रवार Constitution Day पर्व
17 नोव्हेंबर, बुधवार National Revival Day पर्व
31 डिसेंबर, शुक्रवार New Year’s Eve पर्व
31 डिसेंबर, शुक्रवार World Azerbaijanis Solidarity Day सार्वजनिक सुट्टी
Azerbaijan Holidays Calendar 2021