ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
12 ಜನವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Berber New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Eid al-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
14 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Eid al-Fitr Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
5 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಜುಲೈ, ಬುಧವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ Muharram ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Day of Achura ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ The Prophet’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ನವೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Anniversary of the Revolution ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
Algeria Holidays Calendar 2021