ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
12 ಜನವರಿ, ಭಾನುವಾರ Berber New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Eid al-Fitr Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
5 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Muharram ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
29 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Day of Achura ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
29 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ The Prophet’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ನವೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Anniversary of the Revolution ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ