ಆಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

3 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Ramadan starts ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ Afghan Victory Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
4 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Eid al-Fitr Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
5 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Eid al-Fitr Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Day of Arafat ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Qurban ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
11 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ Eid al-Qurban Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
12 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Qurban Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Ashura ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಆಗಸ್ಟ್, ಶುಕ್ರವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Martyrs and Ahmad Shah Masoud Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ The Prophet’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ