મે 2021 કલેેન્ડર - દક્ષિણ આફ્રિકા

1 મે, શનિવાર Worker’s Day સાર્વજનિક રજા
8 મે, શનિવાર Laylatul Qadr / Night of Power મુસ્લિમ
9 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
13 મે, ગુરૂવાર Ascension Day તહેવાર
13 મે, ગુરૂવાર Eid ul Fitr મુસ્લિમ
23 મે, રવિવાર Pentecost તહેવાર