ಮೇ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್

1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Labor Day / May Day ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ರಜೆ
5 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Liberation Day ಹಬ್ಬ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
23 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Whit Sunday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Whit Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು