ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ

6 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಬುಧವಾರ Mahalaya ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
15 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Durga Puja ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Eid e-Milad-un Nabi ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ