Turkey Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Turkey Holidays 2020 and Observances 2020.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
23 ఏప్రిల్, గురువారం National Sovereignty and Children’s Day జాతీయ సెలవు
1 మే, శుక్రవారం Labor and Solidarity Day జాతీయ సెలవు
19 మే, మంగళవారం Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day జాతీయ సెలవు
23 మే, శనివారం Ramadan Feast Eve సగం రోజు
24 మే, ఆదివారం Ramadan Feast జాతీయ సెలవు
25 మే, సోమవారం Ramadan Feast Day 2 జాతీయ సెలవు
26 మే, మంగళవారం Ramadan Feast Day 3 జాతీయ సెలవు
15 జూ, బుధవారం Democracy and National Unity Day జాతీయ సెలవు
30 జూ, గురువారం Sacrifice Feast Eve సగం రోజు
31 జూ, శుక్రవారం Sacrifice Feast జాతీయ సెలవు
1 ఆగస్టు, శనివారం Sacrifice Feast Day 2 జాతీయ సెలవు
2 ఆగస్టు, ఆదివారం Sacrifice Feast Day 3 జాతీయ సెలవు
3 ఆగస్టు, సోమవారం Sacrifice Feast Day 4 జాతీయ సెలవు
30 ఆగస్టు, ఆదివారం Victory Day జాతీయ సెలవు
28 అక్టోబర్, బుధవారం Republic Day Eve సగం రోజు
29 అక్టోబర్, గురువారం Republic Day జాతీయ సెలవు
10 నవంబర్, మంగళవారం Ataturk Memorial Day ఆచారము
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve ఆచారము

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి