Romania Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Romania Holidays 2020 and Observances 2020.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
2 జనవరి, గురువారం Day after New Year’s Day జాతీయ సెలవు
24 జనవరి, శుక్రవారం Unification Day జాతీయ సెలవు
19 ఫిబ్రవరి, బుధవారం Constantin Brancusi Day ఆచారము
24 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Dragobete ఆచారము
1 మార్చి, ఆదివారం Mărțișor ఆచారము
8 మార్చి, ఆదివారం International Women’s Day ఆచారము
17 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Orthodox Good Friday జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
19 ఏప్రిల్, ఆదివారం Orthodox Easter Day జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
20 ఏప్రిల్, సోమవారం Orthodox Easter Monday జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
1 మే, శుక్రవారం Labor Day / May Day జాతీయ సెలవు
3 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
10 మే, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
10 మే, ఆదివారం Monarchy Day ఆచారము
28 మే, గురువారం Orthodox Ascension Day ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
1 జూన్, సోమవారం Children’s Day జాతీయ సెలవు
7 జూన్, ఆదివారం Orthodox Pentecost జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
8 జూన్, సోమవారం Orthodox Pentecost Monday జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
26 జూన్, శుక్రవారం Flag Day ఆచారము
29 జూ, బుధవారం National Anthem Day ఆచారము
15 ఆగస్టు, శనివారం St Mary’s Day జాతీయ సెలవు
31 అక్టోబర్, శనివారం Halloween ఆచారము
30 నవంబర్, సోమవారం St Andrew’s Day జాతీయ సెలవు
1 డిసెంబర్, మంగళవారం National holiday జాతీయ సెలవు
8 డిసెంబర్, మంగళవారం Constitution Day ఆచారము
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, శనివారం Second day of Christmas జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve ఆచారము

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి