Ireland Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Ireland Holidays 2024 and Observances 2024.

दिनांक नाव प्रकार
1 जानेवारी, सोमवार New Year’s Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
17 मार्च, रविवार St. Patrick’s Day राष्ट्र दिवस
29 मार्च, शुक्रवार Good Friday पर्व
31 मार्च, रविवार Easter पर्व
1 एप्रिल, सोमवार Easter Monday राष्ट्रीय सुट्ट्या
6 मे, सोमवार May Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
3 जून, सोमवार June Bank Holiday राष्ट्रीय सुट्ट्या
5 ऑगस्ट, सोमवार August Bank Holiday राष्ट्रीय सुट्ट्या
28 ऑक्टोबर, सोमवार October Bank Holiday राष्ट्रीय सुट्ट्या
24 डिसेंबर, मंगळवार Christmas Eve पर्व
25 डिसेंबर, बुधवार Christmas Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
26 डिसेंबर, गुरूवार St. Stephen’s Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
31 डिसेंबर, मंगळवार New Year’s Eve पर्व

सुट्ट्या आणि पर्व पहा