Cameroon Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Cameroon Holidays 2025 and Observances 2025.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
11 ఫిబ్రవరి, మంగళవారం Youth Day పబ్లిక్ సెలవు
31 మార్చి, సోమవారం Eid al-Fitr పబ్లిక్ సెలవు
18 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
20 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, గురువారం Labour Day పబ్లిక్ సెలవు
20 మే, మంగళవారం National Day పబ్లిక్ సెలవు
29 మే, గురువారం Ascension Day పబ్లిక్ సెలవు
7 జూన్, శనివారం Eid al-Adha పబ్లిక్ సెలవు
15 ఆగస్టు, శుక్రవారం Assumption of Mary పబ్లిక్ సెలవు
5 సెప్టెంబర్, శుక్రవారం The Prophet’s Birthday ఆచారము
1 అక్టోబర్, బుధవారం Independence of Southern British Cameroons from UK ఆచారము
25 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి