Anguilla Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Anguilla Holidays 2020 and Observances 2020.

दिनांक नाव प्रकार
1 जानेवारी, बुधवार New Year’s Day सार्वजनिक सुट्टी
2 मार्च, सोमवार James Ronald Webster Day सार्वजनिक सुट्टी
10 एप्रिल, शुक्रवार Good Friday सार्वजनिक सुट्टी
13 एप्रिल, सोमवार Easter Monday सार्वजनिक सुट्टी
1 मे, शुक्रवार Labor Day/May Day सार्वजनिक सुट्टी
30 मे, शनिवार Anguilla Day सार्वजनिक सुट्टी
1 जून, सोमवार Whit Monday सार्वजनिक सुट्टी
8 जून, सोमवार Sovereign’s Birthday सार्वजनिक सुट्टी
3 ऑगस्ट, सोमवार August Monday सार्वजनिक सुट्टी
6 ऑगस्ट, गुरूवार August Thursday सार्वजनिक सुट्टी
7 ऑगस्ट, शुक्रवार Constitution Day सार्वजनिक सुट्टी
19 डिसेंबर, शनिवार National Heroes and Heroines Day सार्वजनिक सुट्टी
25 डिसेंबर, शुक्रवार Christmas Day सार्वजनिक सुट्टी
26 डिसेंबर, शनिवार Boxing Day सार्वजनिक सुट्टी
28 डिसेंबर, सोमवार Day off for Boxing Day सार्वजनिक सुट्टी

सुट्ट्या आणि पर्व पहा