Afghanistan Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Afghanistan Holidays 2024 and Observances 2024

दिनांक नाव प्रकार
11 मार्च, सोमवार Ramadan starts सार्वजनिक सुट्टी
10 एप्रिल, बुधवार Eid al-Fitr सार्वजनिक सुट्टी
11 एप्रिल, गुरूवार Eid al-Fitr Holiday सार्वजनिक सुट्टी
12 एप्रिल, शुक्रवार Eid al-Fitr Holiday सार्वजनिक सुट्टी
28 एप्रिल, रविवार Afghan Victory Day सार्वजनिक सुट्टी
16 जून, रविवार Day of Arafat सार्वजनिक सुट्टी
17 जून, सोमवार Eid al-Qurban सार्वजनिक सुट्टी
18 जून, मंगळवार Eid al-Qurban Holiday सार्वजनिक सुट्टी
19 जून, बुधवार Eid al-Qurban Holiday सार्वजनिक सुट्टी
17 जुलै, बुधवार Ashura सार्वजनिक सुट्टी
19 ऑगस्ट, सोमवार Independence Day सार्वजनिक सुट्टी
9 सप्टेंबर, सोमवार Martyrs and Ahmad Shah Masoud Day सार्वजनिक सुट्टी
16 सप्टेंबर, सोमवार The Prophet’s Birthday सार्वजनिक सुट्टी

सुट्ट्या आणि पर्व पहा