Afghanistan Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Afghanistan Holidays 2021 and Observances 2021

दिनांक नाव प्रकार
13 एप्रिल, मंगळवार Ramadan starts सार्वजनिक सुट्टी
28 एप्रिल, बुधवार Afghan Victory Day सार्वजनिक सुट्टी
13 मे, गुरूवार Eid al-Fitr सार्वजनिक सुट्टी
14 मे, शुक्रवार Eid al-Fitr Holiday सार्वजनिक सुट्टी
15 मे, शनिवार Eid al-Fitr Holiday सार्वजनिक सुट्टी
19 जुलै, सोमवार Day of Arafat सार्वजनिक सुट्टी
20 जुलै, मंगळवार Eid al-Qurban सार्वजनिक सुट्टी
21 जुलै, बुधवार Eid al-Qurban Holiday सार्वजनिक सुट्टी
22 जुलै, गुरूवार Eid al-Qurban Holiday सार्वजनिक सुट्टी
19 ऑगस्ट, गुरूवार Independence Day सार्वजनिक सुट्टी
19 ऑगस्ट, गुरूवार Ashura सार्वजनिक सुट्टी
9 सप्टेंबर, गुरूवार Martyrs and Ahmad Shah Masoud Day सार्वजनिक सुट्टी
19 ऑक्टोबर, मंगळवार The Prophet’s Birthday सार्वजनिक सुट्टी

Afghanistan Holidays Calendar 2021

सुट्ट्या आणि पर्व पहा