ಭಾರತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
26 ಜನವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Republic Day ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
16 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Vasant Panchami ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
19 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Shivaji Jayanti ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
25 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಗುರುವಾರ Hazrat Ali’s Birthday ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
27 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶನಿವಾರ Guru Ravidas Jayanti ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
8 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
11 ಮಾರ್ಚ್, ಗುರುವಾರ Maha Shivaratri/Shivaratri ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
28 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Holika Dahana ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
29 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ Holi ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
4 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
13 ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಂಗಳವಾರ Chaitra Sukhladi ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
14 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ Vishu ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
14 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ Vaisakhi ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
14 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ Ambedkar Jayanti ಹಬ್ಬ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ Himachal Day ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
21 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ Rama Navami ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
25 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Mahavir Jayanti ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Maharashtra Day ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
7 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Birthday of Ravindranath ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
7 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Jamat Ul-Vida ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
13 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Maharana Pratap Jayanti ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
20 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Eid ul-Adha/Bakrid ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಭಾನುವಾರ Independence Day ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
16 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Parsi New Year ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
19 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Muharram/Ashura ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
22 ಆಗಸ್ಟ್, ಭಾನುವಾರ Raksha Bandhan ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
30 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Janmashtami (Smarta) ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Ganesh Chaturthi/Vinayaka Chaturthi ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
2 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Mahatma Gandhi Jayanti ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
15 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Dussehra ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
20 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಬುಧವಾರ Maharishi Valmiki Jayanti ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
20 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಬುಧವಾರ Milad un-Nabi/Id-e-Milad ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Karaka Chaturthi ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
1 ನವೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Haryana Day ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
4 ನವೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Diwali/Deepavali ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
5 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Govardhan Puja ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
10 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Chhat Puja ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
19 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Guru Nanak Jayanti ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Eve ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ