ભારત કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day પ્રતિબંધિત રજા
26 જાન્યુઆરી, રવિવાર Republic Day ગેઝેટેડ રજા
29 જાન્યુઆરી, બુધવાર Vasant Panchami પ્રતિબંધિત રજા
9 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Guru Ravidas Jayanti પ્રતિબંધિત રજા
18 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti પ્રતિબંધિત રજા
19 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Shivaji Jayanti પ્રતિબંધિત રજા
21 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Maha Shivaratri/Shivaratri ગેઝેટેડ રજા
9 માર્ચ, સોમવાર Holika Dahana પ્રતિબંધિત રજા
9 માર્ચ, સોમવાર Hazrat Ali’s Birthday પ્રતિબંધિત રજા
10 માર્ચ, મંગળવાર Holi ગેઝેટેડ રજા
25 માર્ચ, બુધવાર Chaitra Sukhladi પ્રતિબંધિત રજા
2 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Rama Navami ગેઝેટેડ રજા
6 એપ્રિલ, સોમવાર Mahavir Jayanti સાર્વજનિક રજા
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday ગેઝેટેડ રજા
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter પ્રતિબંધિત રજા
13 એપ્રિલ, સોમવાર Vaisakhi પ્રતિબંધિત રજા
14 એપ્રિલ, મંગળવાર Ambedkar Jayanti તહેવાર
14 એપ્રિલ, મંગળવાર Vishu રાજ્ય રજાઓ
15 એપ્રિલ, બુધવાર Himachal Day રાજ્ય રજાઓ
1 મે, શુક્રવાર Maharashtra Day રાજ્ય રજાઓ
7 મે, ગુરૂવાર Birthday of Ravindranath પ્રતિબંધિત રજા
22 મે, શુક્રવાર Jamat Ul-Vida પ્રતિબંધિત રજા
25 મે, સોમવાર Maharana Pratap Jayanti રાજ્ય રજાઓ
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Eid ul-Adha/Bakrid ગેઝેટેડ રજા
3 ઑગસ્ટ, સોમવાર Raksha Bandhan પ્રતિબંધિત રજા
11 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Janmashtami (Smarta) પ્રતિબંધિત રજા
15 ઑગસ્ટ, શનિવાર Independence Day ગેઝેટેડ રજા
16 ઑગસ્ટ, રવિવાર Parsi New Year પ્રતિબંધિત રજા
22 ઑગસ્ટ, શનિવાર Ganesh Chaturthi/Vinayaka Chaturthi પ્રતિબંધિત રજા
29 ઑગસ્ટ, શનિવાર Muharram/Ashura ગેઝેટેડ રજા
2 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Mahatma Gandhi Jayanti ગેઝેટેડ રજા
25 ઑક્ટોબર, રવિવાર Dussehra ગેઝેટેડ રજા
30 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Milad un-Nabi/Id-e-Milad ગેઝેટેડ રજા
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર Maharishi Valmiki Jayanti પ્રતિબંધિત રજા
1 નવેમ્બર, રવિવાર Haryana Day રાજ્ય રજાઓ
4 નવેમ્બર, બુધવાર Karaka Chaturthi પ્રતિબંધિત રજા
14 નવેમ્બર, શનિવાર Diwali/Deepavali ગેઝેટેડ રજા
15 નવેમ્બર, રવિવાર Govardhan Puja પ્રતિબંધિત રજા
20 નવેમ્બર, શુક્રવાર Chhat Puja પ્રતિબંધિત રજા
30 નવેમ્બર, સોમવાર Guru Nanak Jayanti સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve પ્રતિબંધિત રજા