యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
24 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Ramadan Start ఆచారము
24 మే, ఆదివారం Eid al-Fitr జాతీయ సెలవు
22 జూ, బుధవారం Hajj Season Begins/Arafat Day ఆచారము
31 జూ, శుక్రవారం Eid al-Adha (Feast of Sacrifice) జాతీయ సెలవు
23 ఆగస్టు, ఆదివారం Al-Hijra (Islamic New Year) జాతీయ సెలవు
29 అక్టోబర్, గురువారం Mouloud జాతీయ సెలవు
1 డిసెంబర్, మంగళవారం Commemoration Day జాతీయ సెలవు
2 డిసెంబర్, బుధవారం National Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve ఆచారము