પાકિસ્તાન કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day વૈક્લપિક રજા
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર January 1 Bank Holiday બૈંક હોલિડે
5 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Kashmir Day સાર્વજનિક રજા
11 માર્ચ, ગુરૂવાર Shab e-Meraj વૈક્લપિક રજા
23 માર્ચ, મંગળવાર Pakistan Day સાર્વજનિક રજા
29 માર્ચ, સોમવાર Shab e-Barat વૈક્લપિક રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday વૈક્લપિક રજા
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday વૈક્લપિક રજા
14 એપ્રિલ, બુધવાર Baisakhi વૈક્લપિક રજા
1 મે, શનિવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
13 મે, ગુરૂવાર Eid-ul-Fitr સાર્વજનિક રજા
26 મે, બુધવાર Buddha Purnima વૈક્લપિક રજા
1 જુલાઈ, ગુરૂવાર July 1 Bank Holiday બૈંક હોલિડે
20 જુલાઈ, મંગળવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
14 ઑગસ્ટ, શનિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
18 ઑગસ્ટ, બુધવાર Ashura સાર્વજનિક રજા
22 ઑગસ્ટ, રવિવાર Raksha Bandhan હિંદૂ રજા
30 ઑગસ્ટ, સોમવાર Janmashtami વૈક્લપિક રજા
6 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Defence Day તહેવાર
10 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર Ganesh Chaturthi હિંદૂ રજા
7 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર First Day of Navaratri હિંદૂ રજા
15 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Dussehra વૈક્લપિક રજા
19 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Eid Milad un-Nabi સાર્વજનિક રજા
20 ઑક્ટોબર, બુધવાર Birthday of Guru Balmik Sawami Ji વૈક્લપિક રજા
4 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Diwali/Deepavali વૈક્લપિક રજા
9 નવેમ્બર, મંગળવાર Iqbal Day તહેવાર
19 નવેમ્બર, શુક્રવાર Guru Nanak’s Birthday વૈક્લપિક રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Quaid-e-Azam Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Day After Christmas (Christians only) વૈક્લપિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર
Pakistan Holidays Calendar 2021