जुलाई 2022 कैलेंडर - एलजीरिया

5 जुलाई, मंगलवार Independence Day सार्वजनिक अवकाश
10 जुलाई, रविवार Eid al-Adha सार्वजनिक अवकाश
11 जुलाई, सोमवार Eid al-Adha सार्वजनिक अवकाश
30 जुलाई, शनिवार Muharram सार्वजनिक अवकाश