डेन्मार्क कॅलेंडर 2022

1 जानेवारी, शनिवार New Year’s Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
1 जानेवारी, शनिवार Bank Holiday बँक सुट्ट्या
14 फेब्रुवारी, सोमवार Valentine’s Day पर्व
27 फेब्रुवारी, रविवार Carnival पर्व
10 एप्रिल, रविवार Palm Sunday पर्व
14 एप्रिल, गुरूवार Maundy Thursday राष्ट्रीय सुट्ट्या
15 एप्रिल, शुक्रवार Good Friday राष्ट्रीय सुट्ट्या
17 एप्रिल, रविवार Easter Sunday राष्ट्रीय सुट्ट्या
18 एप्रिल, सोमवार Easter Monday राष्ट्रीय सुट्ट्या
1 मे, रविवार Labor Day / May Day निजी क्षेत्रतील सुट्टी
5 मे, गुरूवार Liberation Day पर्व
13 मे, शुक्रवार Great Prayer Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
26 मे, गुरूवार Ascension Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
5 जून, रविवार Whit Sunday राष्ट्रीय सुट्ट्या
5 जून, रविवार Constitution Day निजी क्षेत्रतील सुट्टी
6 जून, सोमवार Whit Monday राष्ट्रीय सुट्ट्या
24 डिसेंबर, शनिवार Christmas Eve पर्व
25 डिसेंबर, रविवार Christmas Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
26 डिसेंबर, सोमवार 2nd Christmas Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
31 डिसेंबर, शनिवार New Year’s Eve पर्व