ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
11 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Youth Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
17 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Labour Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ National Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Assumption of Mary ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Independence of Southern British Cameroons from UK ಹಬ್ಬ
8 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ The Prophet’s Birthday ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ