ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
12 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ Berber New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
4 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Eid al-Fitr Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
5 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
11 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
30 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Muharram ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Day of Achura ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ The Prophet’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ನವೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Anniversary of the Revolution ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ