യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് കലണ്ടർ 2021

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
13 ഏപ്രിൽ, ചൊവ്വ Ramadan Start ആചാരം
13 മെയ്, വ്യാഴം Eid al-Fitr ദേശീയ അവധി ദിനം
11 ജൂലയി, ഞായർ Hajj Season Begins/Arafat Day ആചാരം
20 ജൂലയി, ചൊവ്വ Eid al-Adha (Feast of Sacrifice) ദേശീയ അവധി ദിനം
10 ഓഗസ്റ്റ്, ചൊവ്വ Al-Hijra (Islamic New Year) ദേശീയ അവധി ദിനം
19 ഒക്റ്റോബർ, ചൊവ്വ Mouloud ദേശീയ അവധി ദിനം
30 നവംബർ, ചൊവ്വ Commemoration Day ദേശീയ അവധി ദിനം
2 ഡിസംബർ, വ്യാഴം National Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വെള്ളി New Year’s Eve ആചാരം