ભારત કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day પ્રતિબંધિત રજા
26 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Republic Day ગેઝેટેડ રજા
16 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Vasant Panchami પ્રતિબંધિત રજા
19 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Shivaji Jayanti પ્રતિબંધિત રજા
25 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Hazrat Ali’s Birthday પ્રતિબંધિત રજા
27 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Guru Ravidas Jayanti પ્રતિબંધિત રજા
8 માર્ચ, સોમવાર Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti પ્રતિબંધિત રજા
11 માર્ચ, ગુરૂવાર Maha Shivaratri/Shivaratri ગેઝેટેડ રજા
28 માર્ચ, રવિવાર Holika Dahana પ્રતિબંધિત રજા
29 માર્ચ, સોમવાર Holi ગેઝેટેડ રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday ગેઝેટેડ રજા
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter પ્રતિબંધિત રજા
13 એપ્રિલ, મંગળવાર Chaitra Sukhladi પ્રતિબંધિત રજા
14 એપ્રિલ, બુધવાર Vishu રાજ્ય રજાઓ
14 એપ્રિલ, બુધવાર Vaisakhi પ્રતિબંધિત રજા
14 એપ્રિલ, બુધવાર Ambedkar Jayanti તહેવાર
15 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Himachal Day રાજ્ય રજાઓ
21 એપ્રિલ, બુધવાર Rama Navami ગેઝેટેડ રજા
25 એપ્રિલ, રવિવાર Mahavir Jayanti સાર્વજનિક રજા
1 મે, શનિવાર Maharashtra Day રાજ્ય રજાઓ
7 મે, શુક્રવાર Birthday of Ravindranath પ્રતિબંધિત રજા
7 મે, શુક્રવાર Jamat Ul-Vida પ્રતિબંધિત રજા
13 જૂન, રવિવાર Maharana Pratap Jayanti રાજ્ય રજાઓ
20 જુલાઈ, મંગળવાર Eid ul-Adha/Bakrid ગેઝેટેડ રજા
15 ઑગસ્ટ, રવિવાર Independence Day ગેઝેટેડ રજા
16 ઑગસ્ટ, સોમવાર Parsi New Year પ્રતિબંધિત રજા
19 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Muharram/Ashura ગેઝેટેડ રજા
22 ઑગસ્ટ, રવિવાર Raksha Bandhan પ્રતિબંધિત રજા
30 ઑગસ્ટ, સોમવાર Janmashtami (Smarta) પ્રતિબંધિત રજા
10 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર Ganesh Chaturthi/Vinayaka Chaturthi પ્રતિબંધિત રજા
2 ઑક્ટોબર, શનિવાર Mahatma Gandhi Jayanti ગેઝેટેડ રજા
15 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Dussehra ગેઝેટેડ રજા
20 ઑક્ટોબર, બુધવાર Maharishi Valmiki Jayanti પ્રતિબંધિત રજા
20 ઑક્ટોબર, બુધવાર Milad un-Nabi/Id-e-Milad ગેઝેટેડ રજા
24 ઑક્ટોબર, રવિવાર Karaka Chaturthi પ્રતિબંધિત રજા
1 નવેમ્બર, સોમવાર Haryana Day રાજ્ય રજાઓ
4 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Diwali/Deepavali ગેઝેટેડ રજા
5 નવેમ્બર, શુક્રવાર Govardhan Puja પ્રતિબંધિત રજા
10 નવેમ્બર, બુધવાર Chhat Puja પ્રતિબંધિત રજા
19 નવેમ્બર, શુક્રવાર Guru Nanak Jayanti સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve પ્રતિબંધિત રજા