ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
11 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಗುರುವಾರ Youth Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
4 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Labour Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Eid al-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಮೇ, ಗುರುವಾರ National Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಭಾನುವಾರ Assumption of Mary ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Independence of Southern British Cameroons from UK ಹಬ್ಬ
19 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ The Prophet’s Birthday ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ