बहरीन कैलेंडर 2021

1 जनवरी, शुक्रवार New Year राष्ट्रीय अवकाश
1 मई, शनिवार May Day राष्ट्रीय अवकाश
13 मई, गुरुवार Eid al-Fitr राष्ट्रीय अवकाश
14 मई, शुक्रवार Eid al-Fitr Holiday राष्ट्रीय अवकाश
19 जुलाई, सोमवार Arafat Day सरकारी छुट्टी
20 जुलाई, मंगलवार Eid al-Adha राष्ट्रीय अवकाश
10 अगस्त, मंगलवार Muharram राष्ट्रीय अवकाश
19 अगस्त, गुरुवार Ashoora राष्ट्रीय अवकाश
19 अक्टूबर, मंगलवार The Prophet’s Birthday राष्ट्रीय अवकाश
16 दिसंबर, गुरुवार National Day राष्ट्रीय अवकाश