ബഹ്‌റൈൻ കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year ദേശീയ അവധി ദിനം
1 മെയ്, വെള്ളി May Day ദേശീയ അവധി ദിനം
24 മെയ്, ഞായർ Eid al-Fitr ദേശീയ അവധി ദിനം
25 മെയ്, തിങ്കള്‍ Eid al-Fitr Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
30 ജൂലയി, വ്യാഴം Arafat Day സർക്കാർ അവധി
31 ജൂലയി, വെള്ളി Eid al-Adha ദേശീയ അവധി ദിനം
20 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം Muharram ദേശീയ അവധി ദിനം
29 ഓഗസ്റ്റ്, ശനി Ashoora ദേശീയ അവധി ദിനം
29 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം The Prophet’s Birthday ദേശീയ അവധി ദിനം
16 ഡിസംബർ, ബുധന്‍ National Day ദേശീയ അവധി ദിനം