டிசம்பர் 2023 காலேண்டர் - இந்தியா

24 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை கிறிஸ்துமஸ் ஈவினிங் தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை