जुलाई 2022 कैलेंडर - सिंगापुर

1 जुलाई, शुक्रवार Singapore Armed Forces Day पर्व
9 जुलाई, शनिवार Hari Raya Haji राष्ट्रीय अवकाश
21 जुलाई, गुरुवार Racial Harmony Day पर्व