ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಭಾರತ

9 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ ಮೊಹರಂ/ಅಶುರಾ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
11 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
16 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ ಪಾರ್ಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
18 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ (ಸ್ಮಾರ್ತ) ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
31 ಆಗಸ್ಟ್, ಬುಧವಾರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ