ஆகஸ்ட் 2022 காலேண்டர் - கேப் வெர்டே

15 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Assumption of Mary பொது விடுமுறை