అక్టోబర్ 2021 క్యాలెండరు - యునైటెడ్ స్టేట్స్

11 అక్టోబర్, సోమవారం Columbus Day ఫెడరల్ సెలవు
24 అక్టోబర్, ఆదివారం Mother-in-Law Day ఆప్షనల్ సెలవు
31 అక్టోబర్, ఆదివారం Halloween ఆచారము