ഒക്റ്റോബർ 2021 കലണ്ടർ - യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്

19 ഒക്റ്റോബർ, ചൊവ്വ Mouloud ദേശീയ അവധി ദിനം