ನವೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಟರ್ಕಿ

10 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Ataturk Memorial Day ಹಬ್ಬ