ಜನವರಿ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ