అక్టోబర్ 2021 క్యాలెండరు - పాకిస్థాన్

7 అక్టోబర్, గురువారం First Day of Navaratri హిందూ సెలవులు
15 అక్టోబర్, శుక్రవారం Dussehra ఆప్షనల్ సెలవు
19 అక్టోబర్, మంగళవారం Eid Milad un-Nabi పబ్లిక్ సెలవు
20 అక్టోబర్, బుధవారం Birthday of Guru Balmik Sawami Ji ఆప్షనల్ సెలవు