மே 2020 காலேண்டர் - லெபனான்

1 மே, வெள்ளி கிழமை Labor Day பொது விடுமுறை
6 மே, புதன் கிழமை Martyr’s Day பொது விடுமுறை
21 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day அனுசரிப்புகள்
24 மே, ஞாயிற்று கிழமை Eid al-Fitr பொது விடுமுறை
25 மே, திங்கள் கிழமை Liberation and Resistance Day பொது விடுமுறை