મે 2020 કલેેન્ડર - લેબનોન

1 મે, શુક્રવાર Labor Day સાર્વજનિક રજા
6 મે, બુધવાર Martyr’s Day સાર્વજનિક રજા
21 મે, ગુરૂવાર Ascension Day તહેવાર
24 મે, રવિવાર Eid al-Fitr સાર્વજનિક રજા
25 મે, સોમવાર Liberation and Resistance Day સાર્વજનિક રજા