മെയ് 2020 കലണ്ടർ - ബൊളീവിയ

1 മെയ്, വെള്ളി Labor Day / May Day ദേശീയ അവധി ദിനം
27 മെയ്, ബുധന്‍ Mother’s Day ആചാരം